Z dofinansowaniem 80%

Jesteś pracodawcą ? Stawiasz na rozwój ?
Skorzystaj z możliwości dofinansowania do 80% na szkolenia dla siebie i swoich pracowników ! 

Jeśli jako pracodawca pragniesz mieć zespół kompetentnych pracowników i zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, zgłoś się do nas już dziś! 

Grupa Impetum jest sprawdzonym partnerem dla firm, ubiegających się o dofinansowanie oraz doświadczonym dostawcą usług szkoleniowych. Na więszkość szkoleń z naszej oferty uzyskasz dofinansowanie. 

Pomagamy uzyskać dofinansowanie z programów:

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy : program dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub zdobycia nowych kompetencji. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku średniego i dużego przedsiębiorcy i 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z wytycznymi działania finansowane z KFS muszą być zgodne z ustanowionymi na dany rok priorytetami. Pełna lista priorytetów do pobrania TUTAJ

 Baza Usług Rozwojowych:  program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych odbywa się ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby otrzymać wsparcie należy zgłosić się do Operatora właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, także osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

 Kompetencje dla sektorów: celem programu jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 Akademia Menadżera: Celem programu jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla właścicieli firm, kadry menadżerkiej i pracowników aspirujących na awans. Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy potrzeb rozwojowych oraz mieszczą się w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Nie wiesz jak się za to zabrać?

To nic trudnego! Skontaktuj się z nami, uzyskasz niezbędne informację i pomoc eksperta, a przygotowaniem za Ciebie całej dokumentacji zajmie się nasze Biuro. 

Pamiętaj, że ilość środków w wybranych województwach jest ograniczona, a do naszego biura codziennie wpływają zapytania z chęcią sfinansowania swoich potrzeb szkoleniowych.

Nie czekaj, aż konkurencja będzie krok przed Tobą ! 
 
SZYBKI KONTAKT