Shadow Management

Potrzebujesz obiektywnego spojrzenia na swoją firmę?
Wsparcia zespołu w opracowaniu i przeprowadzeniu nowej strategii?
Wzmocnienia pozycji eksperckiej swoich menadżerów ?

Te i wiele innych zadań pomoże zrealizować Shadow Manager z Grupy Impetum!

Pozostając w cieniu ze świeżym spojrzeniem z zewnątrz Shadow Manager, wspiera i monitoruje realizację wyznaczonych celów.
Shadow Manager jest partnerem dla menagerów, zarządów, rad nadzorczych lub udziałowców.

Dostosowuje się do potrzeb klienta i pełni w jego organizacji wiele funki na trzech różnych poziomach zarządzania:

1. Na poziomie strategicznym:
 
Będąc sparing partnerem i doradcą dla komitetu sterującego projektem, programem, lub portfelem, zarządu, czy też rady nadzorczej lub udziałowców,
 Zarządzając programem lub portfelem, ryzykiem, częścią lub całą organizacją,
 Zapewniając właściwe zrozumienie oraz realizację wizji i strategii biznesowej,
 Zapewniając spójność rozwiązań generowanych przez projekt, program, portfel, lub obszar funkcjonalny z technicznymi standardami w organizacji.

2. Na poziomie operacyjnym:
 Wchodząc w razie konieczności w rolę menedżera kierującego bezpośrednio działaniami operacyjnymi projektu lub obszaru funkcjonalnego organizacji.

3. Na poziomie wspierającym:
 Jako mentor biznesowy,
 Jako coach w zakresie metodyki stosowanej w realizacji prac,
 Jako doradca strategiczny lub operacyjny,
 Jako trener w zakresie rozwoju kompetencji.

Dzięki ''pozostawaniu w cieniu'' Shadow Manager widzi więcej niż pracownicy, jego obiektywizm pozwala na skuteczne działania i koncentrację wyłącznie na realizacji w zaplanowanym czasie wyznaczonych celów. Wsparcie i partnerski dialog, który prowadzi z właścicielami i kadrą menadżerską wpływa na efektywniejsze i skuteczniejsze działania.
SZYBKI KONTAKT