Audyt Sprzedaży

Audyt sprzedaży ma na celu obiektywną ocenę wszystkich ewentualnie tylko wybranych aspektów pracy działu sprzedaży i jego pracowników. Celem audytu jest wskazanie barier, które powstrzymują dział przed dalszym rozwojem i wskazanie rozwiązań problemu.

Działania audytowe koncentrują się między innymi na: analizie procesu sprzedaży, weryfikacji procedur, motywacji pracowników oraz ocenie ich kompetencjach sprzedażowych.

Audyt sprzedaży to świetne tanie narzędzie dla firm, które dotyczy problem ze sprzedażą (m.in.: spadek sprzedaży, odejście handlowców, agresywna działalność handlowa konkurencji, wprowadzanie nowego produktu).

Do każdego audytu podchodzimy indywidualnie, zapoznając się z potrzebami i oczekiwaniami klienta.

Powierzając, naszej firmie realizację audytu sprzedażowego otrzymujesz:

 Raport zawierający rekomendacje działań usprawniających i naprawczych możliwych do zastosowania w firmie.
 Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie efektywności sprzedaży.
 Profile poszczególnych handlowców zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy.
 Propozycję optymalizacji struktury działu.
 Zbiór prostych i sprawdzonych procedur wspomagających sprzedaż.
 Analizę kanałów sprzedaży i ich obsługi.
 Ocenę uczestnictwa firmy w targach.
 Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania strukturą sprzedażową.

Audyt sprzedaży realizowany przez Grupę Impetum składa się z następujących etapów:
 Etap I - analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży.
 Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas weryfikacji działań sprzedażowych.
 Etap III - weryfikacja i ocena funkcjonowania działu sprzedaży oraz pracowników.
 Etap IV - sporządzenie raportu końcowego zawierającego rekomendacje działań optymalizujących procesy sprzedażowe (dominują rekomendacje bez kosztowe i niskokosztowe).

Nasze podejście do audytu jest unikalne !

Jeśli chcesz rozwiązać problemy sprzedażowe - skontaktuj się z nami!
SZYBKI KONTAKT