Audyt Kariery

Potrzebujesz przeglądu swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, posiadanych kompetencji, oczekiwań i planów zawodowych ?

Audyt Kariery pozwoli otworzyć Ci drogę do nowych możliwości! 

Nasi specjaliści stworzą przy ścisłej współpracy z Tobą plan rozwoju i działań w oparciu o Twoje zasoby oraz z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych trendów gospodarczych i specyfiki rynku pracy.
Pozwoli to na ustrukturyzowanie dotychczasowych doświadczeń, da jasną informację zwrotną na temat Twoich mocnych i słabych stron, a także zachowań ułatwiających i utrudniających rozwój kariery.

Nasz doradca pomoże Ci dotrzeć do Twoich możliwości oraz stworzyć plan rozwoju i działania.

Audyt kariery to usługa doradztwa dla osób prywatnych - ma charakter jednorazowej sesji.
SZYBKI KONTAKT